II Piesza Pielgrzymka do Siedlca 25 maja 2019 r.

Imię i nazwisko (wymagane) Wiek (wymagane) Adres email (wymagane) Telefon (wymagane) choroby i uczulenia leki przyjmowane na stałe powrót razem czy w własnym zakresie razemwe własnym zakresie Serdecznie zapraszamy na II Pieszą Pielgrzymkę z Krakowa do Siedlca k. Krzeszowic, gdzie 28 V 1963r. zmarła Sł. B. Paula Zofia Tajber- nasza Założycielka. Pielgrzymka ta jest zarówno…

Przyroda

„ Zapytaj jednak zwierząt, one cię pouczą, i ptaków na niebie, też ci opowiedzą. Albo przemów do ziemi, a ona cię pouczy. Opowiedzą o tym również morskie ryby. Które z nich tego nie wie, że ręka PANA uczyniła wszystko” /Hi 12, 7-10/ „Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty…

Posługa

„ Jako dobrzy zarządcy różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem zgodnie z darem, jaki każdy z was otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech przekazuje Słowo Boże. Kto usługuje niech to czyni z mocą otrzymana od Boga, aby we wszystkim był wychwalany Bóg przez Jezusa Chrystusa” / 1 P 4, 10-11/ „Apostolstwo jest dziełem miłości, które Kościół…

Formacja

” Odpowiednio długi okres czasu przeznaczony na formację zakonną, rozplanowany systematycznie i harmonijnie, ma przygotować siostry do całkowitej konsekracji Bogu przez profesję wieczystą, która powinna być aktem w pełni świadomym, z wolnego wyboru i nieodwołalnym.” /konstytucje/