Niech twoje życie

będzie oderwane od wszystkich i wszystkiego/…/ wiele jest w tobie małostek… pozostaw te wszystkie głupstwa tego świata i zmiłuj się nade Mną, żyjącym w tobie, bo chcę wszechwładnie w tobie żyć.

Duszo moja

ty musisz być inną dla twego bliźniego, którego nie lubisz i wciąż zdaje ci się, że ma żal do ciebie, podejrzewasz i się tym gnębisz. Porzuć to grzeszne myślenie i odpędź szatana, który cię dręczy. Ukochaj tą osobę, taka jak ona jest sama w sobie i pozostaw ją w spokoju.