Nowa Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ

W dniu 5 stycznia funkcję Przewodniczącej przejmuje Matka Maksymillana Pliszka (Statut, art. 14c), Służebniczka BDNP. Wice-Przewodniczącą zostaje M. Petra Kowalczyk, ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a na wakujące miejsce w Konsulcie weszła zgodnie z zapisami naszego Statutu, S. Benigna Kania, Przełożona Prowincjalna Sióstr Urszulanek UR. Przy poprzednim odejściu z Konsulty M. Agaty Mirek, została…