Żyć Jezusem

Prezentowana książka Żyć Jezusem jest przedrukiem prac licencjackiej Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w ujęciu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, powstałej w roku 1996 pod kierunkiem o. pr Dominika Widera OCD. Po upływie pięciu lat dojrzała myśl, by wprowadzić w życie zalecenie Recenzenta — ks. prof. Stefana Koperka CR i wydać ją drukiem.…