Żyć Jezusem

Prezentowana książka Żyć Jezusem jest przedrukiem prac licencjackiej Duchowość Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w ujęciu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, powstałej w roku 1996 pod kierunkiem o. pr Dominika Widera OCD. Po upływie pięciu lat dojrzała myśl, by wprowadzić w życie zalecenie Recenzenta — ks. prof. Stefana Koperka CR i wydać ją drukiem.…

Rozmiłowana w eucharystii

Publikacja autorstwa s. Fabiany Ptak została po raz pierwszy wydana w roku 1988. Jest to broszurka popularyzująca sylwetkę i duchowość Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, a szczególnie jej odniesienie do Sakramentu Eucharystii. Warto zaznaczyć, że Sł. B. Paula Zofia Tajber nie tylko sama była rozmiłowana w Eucharystii, ale do głębokiego rozmiłowania Jej zachęcała swoje córki…

Promieniować Chrystusem

Publikacja autorstwa o. dra Otto Filka OCD, wybitnego znawcy życia wewnętrznego, została po raz pierwszy wydana w języku polskim w roku 19 w Rzymie, w dwudziestą rocznicę śmierci m. Pauli Zofii Tajber, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. O. Otto Filek przygotował ją do wydania dziesięć lat wcześniej, z okazji srebrnego jubileuszu zatwierdzenia Zgromadzenia…