Rok życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

„Kościół i świat potrzebuje świadectwa miłości i miłosierdzia Bożego. Dlatego trzeba z wdzięcznością docenić praktykowanie życia konsekrowanego i pogłębić znajomość różnych charyzmatów i duchowości. Musimy się modlić, aby wielu młodych odpowiedziało »tak« Panu wzywającemu ich do całkowitego poświęcenia się Jemu dla bezinteresownej służby braciom”. Papież Franciszek, 2 luty 2014 http://koszalin.gosc.pl/doc/2956186.Konsekrowani-nie-wyobcowani http://koszalin.gosc.pl/gal/pokaz/2956227.Dzien-Zycia-Konsekrowanego/43#gt. 28. XI. 2015 r. Sympozjum naukowe nt. „Działalność zakonów, zgromadzeń…