Najświętsza Duszo Boga Zbawiciela, wzbudź w rodzaju ludzkim swoje błogosławione pragnienia, jakimi płonęłaś w Wieczerniku, by wszyscy ludzie różnorodnych ras, zespoleni w bratniej miłości i pokoju w Duchu Świętym, zapragnęli żyć jedynie dla Ciebie i posiadać Ciebie w swej duszy tu w doczesności i wieczności po wszystkie wieki wieków.