Niepokalana Matko Kościoła, wyjednaj całemu rodzajowi ludzkiemu laskę powstania z grzechu, wyzwolenie z pęt szatana i moralne odrodzenie. Swoim wstawiennictwem prowadź, o Matko Boga-Człowieka, nie tylko wszystkie narody chrześcijańskie do jedności Chrystusowej, lecz też wszystkie ludy pogańskie do jedności wiary, aby wszystkie rasy tej ziemi poznały prawdziwego Boga i zespoliły się w jedną rodzinę Bożą, tworząc Mistyczne Ciało. Niech uznają Jezusa Chrystusa za swego Króla i Głowę i jako żywe członki tego Ciała, wielbią Boga w Trójcy Świętej Jedynego.