Jakże Ty nas miłujesz! Jak wielce wzbogacasz w skarby duchowe!