Co za cud miłości zlewasz na moją duszę! Ja dziecko Twoje, które niegdyś nie znało Ciebie, ani Twej miłości nie mającej granic, dziś stoję przed Tobą i gubię się w szczęściu wiecznej harmonii. O jakąż głęboką wdzięczność czuję za wszystkie łaski i dary, którymi mnie obdarzyłeś i darzyć nie przestajesz. Ojcze Niebieski, mam się stać żywym świadkiem, jak i uczestniczką miłości, poświęcenia, zwycięstwa i triumfu Zbawiciela nad światem, nad grzechem i śmiercią oraz doświadczyć tej Jego wszechpotężnej mocy n3 sobie. Boże Ojcze! Jakże Ty nas miłujesz! Jak wielce wzbogacasz w skarby duchowe!.. Idę Ojcze, świadczyć wiarą, nadzieją i miłością, że moim jedynym życiem jest Syn Twój, Chrystus.