o Panie Jezu! Ty, Prawdo Odwieczna, stoisz przede mną i domagasz się sprawiedliwej od stworzenia miłości i należytego dziękczynienia. Czyż ja mogę zostać obojętną na takie słodkie żądanie? Czyż mogę choć chwilkę zwlekać, by zadość uczynić Twoim pragnieniom? Kocham Cię Boże, z całej głębi mojej duszy. Pragnę żyć jedynie dla Ciebie, mój Jezu! Uświęć mnie idącą przyjąć Twoje Najświętsze Ciało, by miłość moja wzrastała i była dla Ciebie rozkoszą. O Matko moja, która niegdyś pod krzyżem Syna swego tak wielce cierpiałaś, ciesz się z mocy Odkupienia. Naucz mnie śpiewać Bogu cudną chwałę w miłości i dziękczynieniu.