Zapis rekolekcji wygłoszonych przez s. Bognę Młynarz, o których Autorka powiedziała, że Pan Bóg sam poprowadził ją przez swoje słowo w czytaniach mszalnych. I przez to słowo wskazał na najważniejsze tematy w życiu chrześcijańskim. W pierwszym dniu była mowa o wierze, jako jedynym i pewnym środku spotkania z Nim. W drugim – o miłości przyjmowanej i dawanej, która sprawia, że życie Boże jest w nas. W trzecim dniu – o służbie i działaniu chrześcijańskim. W czwartym wreszcie – o modlitwie. Siostra Bogna widzi w tych tekstach zachętę do stawiania Panu Bogu konkretnych próśb: o wiarę, o umiejętność modlitwy … Warto posłuchać i skorzystać z tej zachęty !

s. Bogna Młynarz – urodziła się w 1970 r. w Krakowie, gdzie ukończyła liceum plastyczne, następnie wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Studiowała w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i tam obroniła pracę doktorską z teologii duchowości. Jej największą pasją jest głoszenie. Sama pisze o tym w ten sposób: Po prostu jak każda kobieta lubię dużo mówić. Jeśli tylko jest możliwość (w porę i nie w porę), głoszę rekolekcje i różnej maści konferencje na temat duchowości. Widać było mi tego za mało, więc wzięłam się za pisanie bloga.