składamy Tobie, Jezu, za wszystkie łaski, które sprowadziłeś na grzeszny rodzaj ludzki przez czas życia Twego ukrytego, od chwili cudownego poczęcia w łonie Matki Dziewicy, aż do rozpoczęcia apostolskiego Twego życia, łącząc chwałę naszą z chwałą świata duchów niebieskich i całego Kościoła świętego na czele z Twą Matką, Najświętszą Maryją. Pobłogosław, o Jezu, wszystkim strudzonym i obciążonym pracą życia codziennego i przyjmij od nas w ich imieniu dziękczynienie za uświęcenie prac wszelkich przez Twoje trudy, których brzemię niosłeś aż do trzydziestego roku życia swego ukrytego tu na ziemi. Z wdzięczności, która się tak słusznie Tobie, o Zbawicielu nasz, należy, oddajemy się całe, poświęcając na zawsze życie nasze Tobie i miłość, w której z każdą chwilą pragniemy do nieskończoności wzrastać.