Tyś wszystkim dla mnie! W Tobie moje życie, moje szczęście i moja radość.