cała pragnę żyć Tobą i dla Ciebie. Jezu żyj we mnie! Kochaj mnie, bo Twoja miłość jest życiem dla mnie. Jezu! Tyś wszystkim dla mnie! W Tobie moje życie, moje szczęście i moja radość. Ty bowiem jesteś dla mnie Ojcem, Bratem, Przyjacielem i Oblubieńcem! Jesteś moją jedyną światłością, w której wszystko staje się dla mnie drogie, miłe, dobre, dające szczęście i równowagę. Prześliczny Jezu, żyj we mnie, a żyjąc, zabierz mnie całą dla siebie, gdyż chcę żyć w Tobie, zatraciwszy siebie, abym odnalazła kiedyś całą siebie w Tobie! Jezu, pragnę żyć w Tobie i dla Ciebie. Zabierz więc mój umysł, abym myślała o Tobie. Zabierz moją wolę, by chciała tylko Ciebie i wszystko czyniła dla przypodobania się Tobie. Zabierz moją wyobraźnię, byś tylko Ty, Ty mój Najmilszy, żył w niej i zawsze stał jak żywy przede mną, którego kocham ponad życie, jako swojego Pana i Boga! Jezu! Wypełnij sobą moją pamięć, by ona żyła tylko w Tobie i dla Ciebie, by wszystko inne straciło dla mnie wszelką wartość, a miało tylko taką, która Tobie przynosi chwałę. Oddaję Ci moje serce, by ono nauczyło się kochać Ciebie, Boga, według Twego prawa oraz Twojej Boskiej miłości: kochać Ciebie — Boga w bliźnich oraz samą siebie w Tobie. Jezu! Zabierz moją osobę, która do Twojej Boskiej Osoby należy! Zabierz ją na wieki w swoje posiadanie!