błogosławię bytność Twoją we mnie! Weź mnie w swoje Bosko-zbawcze wszechwładne posiadanie i panuj nade mną w każdej chwili dnia, bym mogła wiernie pełnić wolę Twoją najświętszą. Żyję jedynie dla Ciebie, Panie, i chcę spełniać wszystko, co zamierzyłeś dokonać przeze mnie. Spiesz się więc Jezu działać we mnie i przeze mnie, bym mogła zdążyć dokonać to, co jest przeznaczone dla mnie. Ty wiesz, mój Jezu, że chwile życia tak szybko upływają bezowocnie, ja zaś pragnę wszystkie wykorzystać dla Twojej chwały. Pociągaj mnie wolą Twoją najświętszą ku sobie, zamieszkałemu we mnie, bym od Ciebie nie odchodziła ani na chwilę, a żyła zawsze w Tobie, przy Tobie i dla Ciebie zamieszkałego we mnie. Pragnę żyć Tobą, mój Drogi Zbawicielu, bym stała się cała Twoją i podobną Tobie, byś mógł mnie zdobyć na wieki żyjącą Tobą, bym stała się wiernym przejawem Twoim. O Jezu, zabierz mnie całą w posiadanie Twoje, bym żyła w Tobie, z Tobą, dla chwały Ojca Niebieskiego, byś Ty opanował cały mój umysł i wolę moją, bym już myślała, pragnęła i czuła jedynie przez Ciebie, w Tobie i za łaską Twoją wraz z Tobą. Niech miłość Twoja przejawia się przeze mnie, myśl Twoja całą mnie podnosi ku Tobie, a wola Najświętsza niech mnie z Tobą na wieki zjednoczy i uczyni jedno.