foto: s. Krystiana

Dnia 09 września 2017 r. o godz 16.00

była Jubileuszowa Msza św.

w intencji dziękczynnej za 60 lat życia Jezusem

s. Sykstusy Antoniny Korpaczewskiej

Drogiej Jubilatce, siostrze Sykstusie życzymy: wielu Bożych łask, zdrowia do dalszego życia,

opieki Najświętszej Maryi Panny i zapewniamy o modlitwie dziękczynnej za dar życia Siostry.