Jezus, światłości i chwało niebios, święć się Imię Twoje w nas.