Jezus, królestwo Boga na ziemi, święć się Imię Twoje w nas.