Jezus, promieniująca miłością Ducha Świętego święć się Imię Twoje w nas.