W dniu 5 stycznia funkcję Przewodniczącej przejmuje Matka Maksymillana Pliszka (Statut, art. 14c), Służebniczka BDNP. Wice-Przewodniczącą zostaje M. Petra Kowalczyk, ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a na wakujące miejsce w Konsulcie weszła zgodnie z zapisami naszego Statutu, S. Benigna Kania, Przełożona Prowincjalna Sióstr Urszulanek UR. Przy poprzednim odejściu z Konsulty M. Agaty Mirek, została dokooptowana M. Barbara Latocha, przełożona generalna Sług Jezusa.

 

http://zakony-zenskie.pl/index.php/konsulta/36-czonkinie-konsulty-/1266-m-maksymilla-pliszka-now-przewodnicz-konferencji-wpzz