Witamy na stronie Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

Jesteśmy wspólnotą zakonną działającą apostolsko w Polsce, w Afryce i w Ameryce Północnej, założoną w XX wieku przez Sługę Bożą Matkę Paulę Zofię Tajber. Celem naszego Zgromadzenia jest szerzenie kultu Najświętszej Duszy Jezusa oraz troska o ludzkie dusze.

Centrum naszej duchowości stanowi prawda o tym, że Jezus żyje w nas, by w nas i przez nas działać zbawczo. Mottem są słowa św. Pawła:

„Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

Przejęte tą prawdą troszczymy się o los Jezusa w naszych duszach i w duszach innych ludzi. Na naszej stronie znajdziesz informacje o naszej Założycielce i duchowości, a także możesz zapoznać się bliżej z naszą działalnością i życiem wspólnoty.