„Powołanie na oblubienicę Bożą jest czymś ponad pojęcie ludzkie wyższe i świętsze.”

M. Paula Tajber

Dla wielu osób wydaje się to niewyobrażalne, że młoda dziewczyna, przed którą życie stoi otworem wybiera klasztor. Dlaczego? Jezus odpowiada krótko:

„Kto może pojąć, niech pojmuje!”

Powołanie zakonne to tajemnica. Bóg pociąga wybrane przez siebie osoby, by żyły dla Niego i by służyły ludziom.

Powołanie do życia zakonnego jest wielkim darem, za który każdego dnia dziękujemy Bogu.

Także dziś Bóg wzywa. Jak można usłyszeć Boże wezwanie? Po czym poznać, że Bóg powołuje? Skąd można mieć pewność, że jest się wezwanym?

Dla tych wszystkich którzy szukają odpowiedzi na te pytania i szukają swojej drogi życia, proponujemy: