Po odbytym nowicjacie i złożeniu pierwszej profesji zakonnej siostry rozpoczynają następny etap formacji zwany junioratem.

Okres ten stanowi przygotowanie do aktu ostatecznej konsekracji Panu Bogu, której wyrazem jest profesja wieczysta. Juniorat trwa przez cały okres profesji czasowej.

Śluby czasowe składają siostry zwykle przez pięć lat i odnawiają je co roku, po przedłożeniu prośby ,i po dopuszczeniu do profesji przez przełożoną generalną za zgodą rady. Dla słusznych przyczyn przełożona generalna może przedłużyć siostrze okres profesji czasowej aż do dziewięciu lat, albo skrócić do trzech lat.

(Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana)

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Ja, siostra NN. od cnoty … Duszy Chrystusowej, chociaż bardzo niegodna powołania do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, ufając jednak łasce Nieskończonej Dobroci Bożej, składam profesję na jeden rok (lub wieczystą) na ręce Twoje Matko Generalna i z miłości ślubuję Bogu Ojcu, Bogu Synowi, Bogu Duchowi Świętemu, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji naszego Zgromadzenia. Błagam Cię pokornie Najświętsza Duszo Chrystusa Pana, dopomóż mi wytrwać i w duchu dziękczynienia wiernie zachować te święte śluby.

A+M+E+N”