Nowicjat

jest podstawowym etapem naszej formacji zakonnej. W nim przygotowuje się nowicjuszki do życia i pracy w Zgromadzeniu.
Mistrzyni odpowiedzialna za formację nowicjuszek ma następujące zadania:

  • wprowadza nowicjuszki w istotne i podstawowe wymagania życia zakonnego, zapozna je z duchowością Zgromadzenia, nauczy praktykować pokorę, stanowiącą podstawę życia wewnętrznego, oraz wdroży do harmonijnego dzielenia czasu na modlitwę i pracę
  • zaangażuje je w pracy nad kształtowaniem w sobie bogatej osobowości ludzkiej, pomoże w utwierdzaniu się w życiu Bożym
  • zaprawia je do praktykowania z miłości ku Chrystusowi rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jako środków zdobywania doskonałej miłości, aby mogły wystarczająco poznać przedmiot swoich przyszłych ślubów
  • stopniowo przygotuje nowicjuszki do pracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia, roztropności i zawsze chętnej służby.

(Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana)