Postulat jest etapem przygotowującym kandydatkę do nowicjatu. Zadaniem tego okresu jest:

  • zbadanie powołania kandydatki, jej przydatności i dojrzałości do życia w Zgromadzeniu

  • sprawdzenie poziomu jej wiedzy religijnej i uzupełnienie podstawowych braków

  • ułatwienie kandydatce stopniowego przejścia z życia świeckiego do życia w nowicjacie.

(Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana)