najgłębszą, o Zbawicielu nasz drogi. Pragniemy Cię kochać wzniosłą i czystą miłością wszystkich chórów niebieskich. Pragniemy tą miłością ogrzać cały świat i za-palić dusze rodzaju ludzkiego, abyś był czczony tą chwałą, jaka Ci się słusznie należy, o Jezu. Pragniemy Cię kochać w każdej duszy i ze wszystkimi razem, abyś się cieszył miłością, za którą tak wielce tęsknisz.