w nierozdzielnej Trójcy Jedyny Boże, przedmiocie umiłowany wysławiania duchów niebieskich, jak i wszystkich dusz świętych w królestwie wiecznego szczęścia, dozwól i nam, dzieciom Twoim, żyjącym jeszcze tu na ziemi w czasie próby, wysławiać Twoją miłość, wszechmoc, mądrość i miłosierdzie nieskończone, przejawione w Zbawicielu, Jezusie Chrystusie w czasie Jego apostolstwa. Boże wielki, wejrzyj na nas łaskawie, gdyż pragniemy w imieniu ludzkości oddać Ci należny hołd, wysławiając Przenajświętszą Duszę Syna Twego miłością, płonącą radością i szczęściem, którą On nam wyjednał przez ofiarę siebie samego.