wszystkim strudzonym i obciążonym pracą życia codziennego i przyjmij od nas w ich imieniu dziękczynienie.