21 stycznia o godz. 4.48 zmarła S. Izabela Kania, pierwsza po Założycielce przełożona generalna Zgromadzenia. Funkcję tę pełniła przez 18 lat. Pogrzeb odbył się 23 stycznia w sobotę. W ten dzień przyjechały siostry na Prądnik z całej Polski: Z Gdańska, Warszawy, Tenczyna, Ślemienia, Skotnik, Siedlca. Przyjechał także Ks. Prał. M. Gałęziewski z Warszawy. Wspomnienie o Siostrze Izabeli ukazało się na portalach zakonnych oraz Krakowskiego Gościa Niedzielnego. W dodatku krakowskim Gościa ukaże się także artykuł o ś.p. S. Izabeli.