Publikacja autorstwa s. Fabiany Krystyny Ptak – doskonałej znawczyni postaci i przesłania służebnicy Bożej Pauli Zofii Tajber, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana – została po raz pierwszy wydana w roku 1987. Jest to opracowanie źródłowe, ukazujące sylwetkę i duchowość służebnicy Bożej oraz charyzmat, jaki nakreśliła ona założonemu przez siebie zgromadzeniu zakonnemu. W obecnej edycji, podano szersze przepisy źródłowe i ubogacono szatę graficzną. Warto nadmienić, że s. Fabiana Ptak jest również autorką opracowania „Rozmiłowana w Eucharystii” które zostało opublikowane w Krakowie w roku 1988 i 2007. W swoim dorobku ma również prace naukowe: „Eucharystia źródłem jedności członków mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa” w świetle encykliki Piusa XII „Mistici Corporis” oraz „ Mediator Dei” /1972/ oraz „Eucharystia w życiu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana /1975/. Wspólnie z o. prof. Joachimem Romanem Banerem OFMConv. Przygotowywała do wydania dwa tomy wyboru pism Pauli Zofii Tajber. Napisała też kilka artykułów oraz głosiła liczne referaty ukazujące postać i duchowość Założycielki oraz charyzmat Zgromadzenia.