Niniejsza publikacja autorstwa o. dr Otto Filka OCD, wybitnego znawcy życia wewnętrznego, została po raz pierwszy wydana w roku 1993, w którym przypadła 75 rocznica „odkrycia” przez Zofię Tajber „najbogatszego Źródła Życia” (23 lipca 1918 r.) Jest to broszurka ukazująca duchowość Sł. B. Pauli Zofii Tajber – apostołki czci Przenajświętszej Duszy Chrystusa Pana. Warto zaznaczyć, że Sł. B. Paula Zofia Tajber – jak podkreślił to ks. bp Karol Wojtyła – nie tylko sama modlitewnie zagłębiała się w tajemnicach Duszy Jezusa, ale chciała, by miłość i cześć, jaką ona darzyła tę tajemnicę Przenajświętszej Duszy Chrystusa Pana stała się również udziałem innych, nie tylko członkiń jej Zgromadzenia.

o. dr. Otto Filek, napisał tę broszurę opierając się na kazaniu wygłoszonym przez ks. bp Karola Wojtyłę, wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej, w dniu pogrzebu m. Pauli Zofii Tajber (31 V 1963 r.) oraz na jej wypowiedziach zawartych w Wyborze pism, powstałych pod redakcją o. dr. Joachima Bara OFMConv.