Udostępnianie pism Zofii Tajber (matki Pauli) założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, dla szerszego grona czytelników zostało zapoczątkowane w roku 1981. Pod redakcją o. Joachima Romana Bara OFMConv.

W obecnie wznawianej pierwszej części wyboru pism uwspółcześniono stylistykę, dodano przypisy oraz brakujące sigla biblijne. W samym tekście pominięto fragmenty zdań, które nie wyjaśnialy podejmowanych przez Autorkę kwestii. Zmieniono również tytuł pozycji – z: Wybór pism na Pisma wybrane. W miejsce obszernej biografi wstawiono krótki życiorys służebnicy Bożej Pauli Zofii Tajber.

Warto zaznaczyć że są to przeważnie pisma ascetyczno – mistyczne, które powstały na zlecenie spowiedników oraz listy, sentencje i wskazówki ascetyczne, adresowane zarówno do członkiń zgromadzenia, jak i do innych osób.