Publikacja autorstwa o. dra Otto Filka OCD, wybitnego znawcy życia wewnętrznego, została po raz pierwszy wydana w języku polskim w roku 19 w Rzymie, w dwudziestą rocznicę śmierci m. Pauli Zofii Tajber, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. O. Otto Filek przygotował ją do wydania dziesięć lat wcześniej, z okazji srebrnego jubileuszu zatwierdzenia Zgromadzenia na prawie diecezjalnym i na upamiętnienie obchodów dziesiątej rocznicy śmierci Jego Założycielki. Niestety, w tym czasie wydruk pozycji o treści religijnej nie był łatwy. Stąd szukano możliwości edycji poza granicami Polski. Zajął się tym o. dr Michał Tadeusz Machejek OCD, który pracował w Rzymie jako Postulator Generalny polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Wieloletnie zabiegi Postulatora Generalnego zaowocowały opublikowaniem nie tylko tej broszurki, ale i dwóch folderów, autorstwa o. dra Filka, popularyzujących postać m. Pauli Zofii Tajber. Wkrótce opracowanie Promieniować Chrystusem zostało przetłumaczone na język angielski i wydrukowane w Stanach Zjednoczonych w Rensselaer. Druga udoskonalona wersja angielska ukazała się w roku 1997. W obecnej edycji zaktualizowano dane, pod przypisy źródłowe i ubogacono szatę graficzną. Warto nadmienić, że o. dr Otto Filek jest również autorem opracowania Najbogatsze źródło życia, które zostało wydane w Krakowie -w rok-1993 i 2007. Napisał też kilka artykułów oraz głosił konferencje ukazujące postać i duchowość Założycielki zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.