Publikacja autorstwa s. Fabiany Ptak została po raz pierwszy wydana w roku 1988. Jest to broszurka popularyzująca sylwetkę i duchowość Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, a szczególnie jej odniesienie do Sakramentu Eucharystii. Warto zaznaczyć, że Sł. B. Paula Zofia Tajber nie tylko sama była rozmiłowana w Eucharystii, ale do głębokiego rozmiłowania Jej zachęcała swoje córki duchowe. S. Fabiana Ptak, opierając się na materiałach źródłowych, ukazała to w pracy licencjackiej Eucharystia w życiu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, napisanej w roku 1975. Praca ta – jak stwierdziła Autorka— miała za zadanie ukazać rolę eucharystii w życiu i formacji duchowej sióstr Zgromadzenia założonego przez: Sł. B. Paulę, Zofię Tajber. W kilkanaście lat później s. Fabiana pod jęła się skrótowego Opracowania roli Eucharystii w życiu samej Założycielki Zgromadzenia, które zostało opublikowane w roku obchodów 25 rocznicy śmierci Sługi Bożej. Obecna edycja tego opracowania została uzupełniona zarówno w przypisy źródłowe, jak i w aktualne informacje związane z tym zagadnieniem. W punkcie ukazującym modlitwy autorstwa Mat-ki Pauli Zofii Tajber dołożono nowe teksty harmonizujące z całością publikacji.