Poświęcenie kaplicy zakonnej w Ślemieniu 19.03.2015