” Podjęty temat jest niezmiernie aktualny, gdyż życie duchowe całego Kościoła katolickiego nosi bardzo mocne znamię duchowości Bożego Miłosierdzia upowszechnionego przez misję s. Faustyny, wielu wiernych Kościoła w Polsce żywo interesuje się inicjatywami intronizacji Jezusa Chrystusa i związkiem tych inicjatyw z orędziem Rozalii Celakówny, a orędzie s. Tajber o Duszy Chrystusa zyskuje sobie miejsce w doświadczeniu wiernych i w refleksji teologicznej. Tematyka poruszona w pracy cieszy się więc żywym zainteresowaniem naukowym w całym teologicznym świecie, a zwłaszcza w Polsce.”

ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski

Rozprawa doktorska ks. Romana jest próbą wniknięcia w tajemnicę zjednoczenia duszy z Bogiem na przykładzie życia trzech wielkich mistyczek chrześcijańskich, które na początku XX wieku żyły w Krakowie i na stałe wpisały się w historię tego miasta. Łączy je głęboka wiara i zaufanie Chrystusowi, realizowane w posłuszeństwie Kościołowi. Mistyczki odsłaniają tajemnice pobożności Miłosierdzia Bożego, intronizacji Serca Jezusowego i zawierzenia Duszy Chrystusowej.

Praca stanowi wybitne dzieło teologiczne w dziedzinie analizy porównawczej, ukazujące bogactwo polskiej tradycji mistycznej. Poszerza nasze spojrzenie na współczesną religijność w Polsce, której był wierny św. Jan Paweł II i którą zabrał ze sobą na Stolicę Piotrową, ukazując jej wielkość współczesnemu światu.

ks. prof. dr. hab. Jan Machniak