XI Kapituła Generalna „Radujcie się” 12 – 18 IV 2015 Kraków