w Trzech Osobach Jedyny za wszystkie grzechy i ułomności popełnione przez nas w życiu, które przeszkadzały Tobie żyć w nas wszechwładnie i panować nad nami. Daj nam moc do unikania ich w życiu codziennym, by chwała Twoja objawiła się w naszym poświęceniu się Tobie.