W Dniu 02. 08. 2018 do nowicjatu zostały przyjęte s. Anna i s. Monika.

Życzymy Im Bożego błogosławieństwa, radości i trwania przy Oblubieńcu, który Pierwszy je wybrał i przeznaczył dla Siebie.