foto: s. Krystiana

Dnia 31 07 2017 uroczystość przyjęcia do nowicjatu obchodziła s Joanna Sułkowska – s. Blanka

od cnoty pokory Najśw. Duszy Chrystusa Pana

Życzymy kochanej siostrze wielu Bożych łask, radości i pokoju, niech Maryja ochrania

i czuwa na obranej drodze.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie.