Kilka foto z rekolekcji które odbyły się w Siedlcu, na zdjęciach modlitwa w kaplicy.