TERMINY REKOLEKCJI

I seria – godz. 9.00 – 16-17 stycznia – spotkanie z M. Generalną
– 18-23 stycznia – rekolekcje z Ojcem Rekolekcjonistą

II seria – godz. 9.00 – 3-4 lipca – spotkanie z M. Generalną
– 5-10 lipca – rekolekcje z Ojcem Rekolekcjonistą

Nauki rekolekcyjne wygłosi: O. Krzysztof Górski OCD