„Kościół i świat potrzebuje  świadectwa miłości i miłosierdzia Bożego.

Dlatego trzeba z wdzięcznością docenić praktykowanie życia konsekrowanego i pogłębić znajomość różnych charyzmatów i duchowości.

Musimy się modlić, aby wielu młodych odpowiedziało »tak« Panu wzywającemu ich do całkowitego poświęcenia się Jemu dla bezinteresownej służby braciom”.

Papież Franciszek, 2 luty 2014

28. XI. 2015 r.

Sympozjum naukowe nt. „Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”.

Międzyzakonne spotkanie formacyjne w kościele pw. św. Ottona przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Słupsku. 24. 10. 2015 r.

O godz 10.00 Konferencję do osób konsekrowanych wygłosił: ks. Piotr Stangricki MS

Potem był czas na Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz 11.00 była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp Edwarda Dajczaka – Ordynariusza diecezji. Podczas homilii  podziękował za posługę osób konsekrowanych w diecezji i zachęcał do modlitwy oraz życia radami ewangelicznymi. Mówiąc o praktykowaniu ubóstwa Celebrans zachęcił do trwania na modlitwie i  szukania woli Bożej. Zwrócił uwagę na jedyny stopień awansu w kościele -służba drugiemu człowiekowi.

Po Mszy Świętej Siostry Klaryski zaprezentowały postać bł. Bronisława Kostkowskiego połączony z koncertem „Tajemnie drzwi” w wykonaniu sióstr i zaproszonych gości.

Spotkanie zakończyło się koronką do Bożego Miłosierdzia.

fot. s.Krystiana Anna Raś

Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego. Jest to wyjątkowy czas dla osób konsekrowanych i znakomita okazja do poznania bliżej czym jest życie zakonne wspólnot, które są obecne w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Na terenie diecezji jest obecnie dwadzieścia pięć wspólnot zakonnych i kilka stowarzyszeń życia apostolskiego.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej za aprobatą księdza biskupa ordynariusza ks. bpa Edwarda Dajczaka, siostry zakonne ze wszystkich wspólnot zakonnych pracujących czynnie na terenie diecezji włączyły się w obchody Dnia Życia Konsekrowanego we parafiach. Księża dziekani wszystkich dekanatów podali daty, w których będzie Niedziela Życia Konsekrowanego.

W ciągu całego Roku Życia Konsekrowanego przedstawiciele zgromadzeń zakonnych pokażą we wszystkich parafiach diecezji prezentację o życiu konsekrowanym, a na przykładzie własnego charyzmatu zakonu wyjaśnią na czym ono polega.

Spotkania w parafiach poświęcone życiu zakonnemu w parafiach rozpoczęły się 15 lutego 2015 roku, a zakończą w listopadzie 2015 roku. Osoby konsekrowane, choć nie liczne (siostry mieszkają w czterdziestu dwóch domach) w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i nie we wszystkich dekanatach spotykają z ogromną życzliwością diecezjan, którzy z zainteresowaniem słuchają i oglądają prezentację o istocie życia zakonnego oraz mają możliwość spotkania się bliżej z osobami powołanymi przez Boga.

Prezentacja o zakonach żeńskich na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej została przygotowana dzięki inicjatywie s. Danuty Jarosz- Pallotynki, diecezjalnej referentki do spraw zakonnych w diecezji Wykonała ją s. Damaris Pawłowska ze Zgromadzenia Sióstr Duszy Chrystusowej. Po raz pierwszy została ona zaprezentowana 2 lutego 2015 roku dla Księzy biskupów i osób konsekrowanych w CEF w Koszalinie. Każda wspólnota zakonna otrzymała płytę oraz materiały pomocnicze.

W dekanacie Białogard oprócz naszego Zgromadzenia pracują Siostry Albertynki (w Domu Opieki Społecznej w Zwinisławiu). W ciągu całego roku będziemy obecne we wszystkich parafiach naszego dekanatu Białogard oraz dekanatu Świdwin, gdzie nie ma sióstr zakonnych.

Siostry Duszy Chrystusowej reprezentują s. Damaris Pawłowska ZDCh i s. Krystiana Raś ZDCh.

s. Damaris Pawłowska ZDCh