Ojcze Niebieski, przepełnione szczęściem wdzięczności ku Tobie Boże za wielki dar Odkupienia. Pragniemy wysławiać miłosierdzie nieskończone, przejawione w Synu Twoim Jezusie Chrystusie, Zbawicielu naszym, błogo-sławiąc Jego Przenajświętszą Duszę we wszystkich jej chwilach życia na ziemi, abyśmy powstając z grzechów swoich, za łaską Jego, choć w części wywdzięczyć się mogły za nieskończoną miłość ku nam. Gorącą wdzięczność składamy przed nieskończonym Majestatem Twoim, o Boże, za wszystkie łaski, któreś zlewał na cały świat od początku jego istnienia, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jednorodzonego, łącząc chwałę naszą z chwałą duchów niebieskich i całego Kościoła Świętego, na czele z Matką Twą, Najświętszą Maryją.