o Boże, przed Nieskończonym Majestatem twojej miłości ku rodzajowi ludzkiemu i wielbimy Cię, żeś zmiłował się nad naszą nędzą, zsyłając nam zbawienie w osobie Boga Syna, który stał się Bratem naszym— Człowiekiem, by naprawiwszy skażoną naturę ludzką, mógł wszczepić w nią dziecięctwo Boże.