Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2019

Świeto Patronalne Sióstr Duszy Chrystusowej.

Msza święta odpustowa pod przewodnictwem:

ks. Prałata Franciszka Motyki

Godz: 17,30

kaplica Sióstr Duszy Chrystusowej

Pradnik Biały