Siedlec to miejsce szczególne. To tu ostatnie miesiące życia spędziła M. Paula Tajber, której obecnie trwa proces beatyfikacyjny.
To właśnie szkoła duchowości, którą pozostawiła będzie treścią rekolekcyjnych rozważań.

Więcej >