Adwent to czas, gdy wszystko można zacząć na nowo.
Na nowo można odkryć wartość bycia chrześcijaninem i na nowo zaprosić Jezusa do swojego życia. Pan nadchodzi! Przygotujmy nasze dusze, bo On chce uczynić z nich swoje mieszkanie.


Więcej informacji