Czy można dziś spotkać Jezusa i czy potrzebne są do tego nadzwyczajne objawienia? Czy

można „poczuć” Boga? Po czym poznać, że On jest obecny?

Zapraszamy na rekolekcje o Bożej obecności i jej znakach.

Więcej >